Politica de Confidențialitate

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (în continuare „Regulamentul”) va fi aplicabil la toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

Este responsabil pentru operarea paginii web www.dnggroup.ro și are calitate de operator D&G GROUP SRL, cu sediul în Călărași, str. Dr. Ing. Ciulinaru Ion, nr. 4, având codul unic de înregistrare RO39793769.

În vederea respectării obligațiilor care ne revin, derivând din Regulament și având în vedere că protecția datelor dvs. reprezintă o preocupare majoră pentru noi, am elaborat prezentul document, care stabilește categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm la vizita dvs. pe site-ul nostru, scopul și temeiul prelucrării, durata prelucrării, unde păstrăm și cui transmitem aceste date, precum și drepturile pe care le aveți în calitatea dvs. de persoană vizată, implementate special pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale dvs. și în special a dreptului la protecția datelor cu caracter personal.

Definiții

 • Date cu caracter personal: orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 • Operator: înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritate publică agenție sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul uniunii sau în dreptul intern.
 • Prelucrare: înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor sau a informațiilor obținute de la un utilizator.
 • Persoană împuternicită: înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele Operatorului.

 

D&G GROUP SRL în calitate de operator, prelucrează datele într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Vă asigurăm că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod legal, echitabil și transparent, doar pentru îndeplinirea scopurilor explicite care v-au fost aduse la cunoștință.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm. Scopul. Temeiul. Durata prelucrării.

Colectăm de la dvs. doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea de utilizare a site-ului nostru, pentru a putea onora posibile comenzi si pentru a vă putea oferi acces la produsele noastre, precum și pentru a vă putea ține la curent cu produsele, serviciile și ofertele noastre, în măsura în care acest lucru este permis de reglementările legale sau se realizează pe baza consimțământului dvs.

Datele pe care le prelucrăm:

 • Nume, Prenume – pentru adresare și contact;
 • Adresă de eMail – pentru transmiterea de comunicări, oferte și informări;
 • Numărul de telefon – pentru contact, transmiterea de comunicări, notificări, oferte, informări.

Fiecare categorie de date va fi colectată în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri și vor fi prelucrate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate.

Pentru a asigura principiul transparenței informațiilor la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal vă comunicăm în cele ce urmează modul în care prelucrăm datele tale, scopurile și temeiul juridic (baza legală) a activităților prin care prelucrăm datele dvs.

Accesarea site-ului nostru. În momentul în care un utilizator accesează site-ul nostru, îi pot fi colectate adresa ip și locația (locație aproximată în funcție de informațiile GPS, ex: localitate/oraș) de unde acestea ne accesează, precum și informații despre dispozitivul folosit la accesare (sistem de operare, browser utilizat). Aceste date sunt colectate automat și sunt folosite pentru a crea statistici cu privirea la vizitatorii noștri, zonele de unde ne vizitează și dispozitivele folosite.

Trimiterea unui mesaj folosind formularele disponibile pe site (ex: formular de contact). În momentul în care un utilizator ne contactează, îi sunt colectate următoarele date personale: numele și prenumele, adresa de email, numărul de telefon, precum și alte date pe care acesta le poate completa în secțiunea mesajului pe care ni-l trimite. Aceste date vor fi folosite doar pentru a soluționa mesajul sau nevoia utilizatorului care ne contactează.

Trimiterea unei comenzi. În momentul în care un utilizator ne trimite o comandă (prin intermediul formularelor sau telefonic) acestuia îi sunt colectate următoarele date personale: numele și prenumele, adresa de email, numărul de telefon, adresa de livrare, precum și alte informații pe care acesta ni le poate transmite la momentul respectiv. Aceste date ne sunt necesare în scop contractual și vor fi folosite numai pentru a putea onora comenzile și pentru a livra produsele clientului la adresa indicată, precum și pentru a ne executa obligația de garanție asociată produselor, sau, după caz, rezolvarea situațiilor de returnare a produselor. Totodată datele utilizatorilor sunt folosite pentru a completa și livra factura fiscală aferentă produselor solicitate. În temeiul obligației legale, datele utilizatorului cu caracter personal necesare întocmirii documentelor fiscale vor fi furnizate partenerilor noștri contractuali care ne furnizează servicii (servicii de curierat) și autorităților, în momentul în care se face depunerea declarațiilor fiscale contabile.

Datele cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga durată a raportului contractual și pe un termen de 3 ani de la data plasării ultimei comenzi, acesta fiind termenul de prescripție.

Datele cu caracter personal nu vor fi divulgate, transmise, transferate sau înaintate către o altă persoană, operator, împuternicit, organizație, partener, țară terță sau organizație internațională (exceptând situațiile specificate în acest document). De asemenea, în cazul în care ne sunt solicitate de către autoritățile competente în vederea rezolvării anumitor probleme, putem oferi / transmite date cu caracter personal către acestea în baza unei formalități legale.

Newsletter – Marketing direct

Abonarea și dezabonarea la newsletter-ul D&G GROUP este gratuită și voluntară și se face exclusiv în baza consimțământului utilizatorului. Newsletter-ul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (email sau SMS), asupra produselor și serviciilor pe care le oferim precum și eventuale promoții sau reduceri.

Pentru a asigura acest serviciu, colectăm de la utilizator următoarele date: numele și prenumele acestuia, adresa de email sau numărul de telefon (după caz). Aceste date vor fi folosite în mod expres pentru a vă ține la curent cu privire la produsele, serviciile și ofertele noastre. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal în reprezintă consimțământul tău, iar prelucrarea datelor se face până la retragerea consimțământului.

Consimțământul poate fi retras oricând printr-un email trimis la adresa office@dnggroup.ro sau prin accesarea link-ului de dezabonare din conținutul email-ului primit de la noi și va avea drept consecință încetarea prelucrării.

Aceste date nu vor fi divulgate, transmise, transferate sau înaintate către o altă persoană, operator, împuternicit, organizație, partener, țară terță sau organizație internațională.

Folosirea Cookies

Acest site utilizează module Cookies.

Cookie-ul este un fișier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră atunci când îl vizitați. Datorită cookie-urilor, site-ul reține, pe o perioadă scurtă de timp, acțiunile și preferințele dumneavoastră (cum ar fi: date de conectare, limba și alte preferințe de afișare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceți ori de câte ori reveniți la site sau navigați de pe o pagină pe alta.

Vă rugăm să parcurgeți Politica Cookies pentru mai multe detalii.

Link-uri

Acest site conține sau poate conține link-uri către alte site-uri sau pagini web. D&G GROUP SRL nu este responsabil de politica de confidențialitate practicată de cei ce dețin respectivele site-uri sau pagini web; și nici de modul în care aceștia prelucrează datele cu caracter personal. Vă recomandăm să consultați termenii și politicile referitoare la modul în care aceste site-uri sau pagini web colectează informații cu caracter personal. Prezentul document este aplicabil doar pentru paginile site-ului www.dnggroup.ro.

De asemenea, D&G GROUP SRL nu poate fi responsabil pentru eventuale daune aduse dispozitivului dvs. în urma accesării unui link sau a unor descărcări de aplicații software dăunătoare de pe respectivul link. Vă rugăm să accesați link-urile responsabil.

Securitatea datelor cu caracter personal

Securitatea datelor cu caracter personal sunt o prioritate pentru noi. Te asigurăm de faptul că orice prelucrare a datelor se face cu respectarea principiilor garantate de Regulament și sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, prin punerea în aplicare a unor politici interne adecvate de protecție.

Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informațiilor personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât online cât și offline. Toate informațiile cu caracter personal vor fi transmise și prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lacăt, poziționat în partea de sus a browser-ului dvs. (în general, înaintea adresei URL).

Toate datele cu caracter personal sunt stocate în siguranță pe servere proprii (servere securizate, iar datele pot fi accesate numai de personal autorizat, în baza unor parole), cât și pe servere terțe (de asemenea securizate), aflate pe teritoriul României.

Drepturile utilizatorului în calitate de persoană vizată

Regulamentul 679/2016 asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal. În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita exercitarea oricărui din următoarele drepturi în vederea garantării protecției datelor dvs. cu caracter personal:

 • Dreptul de a avea acces la datele dvs.: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Vom comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permitem să facem această verificare; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă subscrisa nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs.
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 • Dreptul de a solicita transferul datelor (Dreptul la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la bază consimțământul dvs. și prelucrarea este una automată.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele dvs. vor fi șterse.
 • Dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrare automată.

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o simplă cerere adresată D&G GROUP SRL, în calitate de operator, la sediul nostru sau la adresa de email office@dnggroup.ro .

În situația în care consideri că ți-au fost încălcate drepturile, ai posibilitatea să te adresezi cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Prezentul document se completează cu celelalte politici/documente specifice ale D&G GROUP SRL și Termenii și Condițiile pe care le puteți accesa pe site-ul nostru. Orice schimbare a termenilor prezentului document va fi comunicată către utilizatori prin email sau, dacă este cazul, printr-o notificare publică, astfel încât aceștia să fie permanent informați cu privire la informațiile pe care le colectăm, cum le utilizăm și în ce circumstanțe.

Prezenta informare este limitată la site-ul nostru și nu este valabil și pentru site-urile sau paginile web ale operatorilor terți, care pot fi accesate prin intermediul paginilor noastre. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor de către acești operatori terți și nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere în legătură cu modul în care aceștia prelucrează informațiile și datele cu caracter personal.

Ultima modificare a documentului: 29.02.2020
Alte documente importante: Acord Prelucrare DatePolitica CookiesPolitica de Confidențialitate