Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Stimate vizitator,

Prezentul Acord privind Prelucrarea Datelor reflectă cerințele Regulamentului European privind Protecția Datelor („GDPR”), care a intrat în vigoare la data de 25-mai-2018. Prin prezentul document vă informăm și vă confirmăm pe această cale, că respectăm Regulamentul GDPR și că datele dvs. sunt în siguranță la dnggroup.ro.

Datele pe care le colectăm sunt următoarele: Nume, Prenume, adresă de Email, numărul de telefon și alte date pe care dvs. le completați în formularele noastre ce permit transmiterea de comunicări și informații.

Prezentul document, se încheie între D&G GROUP SRL, cu sediul în Călărași, Str. Dr. Ing. Ciulinaru Ion, Nr. 4, înregistrată cu numărul J51/213/2001, cod fiscal RO14161406, reprezentată legal de George Dan Dragomir – Administrator, în calitate de operator de procesare a datelor cu caracter personal și orice persoană care vizitează (în continuare vizitator) website-ul nostru.

I. Obiectul Acordului:

Prezentul Acord privind prelucrarea datelor reprezintă acordul vizitatorului prin care se aprobă colectarea și procesarea de către D&G GROUP SRL a datelor cu caracter personal ale vizitatorului.

II. Datele colectate de la vizitatori sunt următoarele

  • Nume, Prenume – pentru adresare și contact;
  • Adresă de eMail – pentru transmiterea de comunicări, oferte și informări;
  • Numărul de telefon – pentru contact, transmiterea de comunicări, notificări, oferte, informări.

III. Scopul în care vor fi utilizate datele colectate de la vizitatori

Datele colectate de la vizitatori vor fi utilizate strict în următoarele scopuri:

  • Derularea relațiilor între D&G GROUP și VIZITATOR: confirmarea stocurilor, transmiterea de documente, materiale publicitare, notificări, oferte și informări spre rezolvarea unor eventuale solicitări și/sau transmiterea informațiilor prin mail sau telefonic.
  • Transmiterea de Newsletter de prezentare a ofertelor, serviciilor și/sau produselor noastre.

IV. Drepturile Vizitatorilor

Vizitatorii sunt protejați prin Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)  – (General Data Protection Regulation – GDPR)” și au dreptul să solicite: 

  • informarea și consultarea informațiilor vizate.
  • actualizarea informațiilor vizate.
  • ștergerea informațiilor vizate.
  • restricționarea și opunerea în prelucrarea informațiilor vizate.

Prezentul Acord privind prelucrarea datelor reprezintă consimțământul vizitatorului și este valabil până la retragerea sa.

Ultima modificare a documentului: 10.02.2020
Alte documente importante: Termenii și condițiile de utilizare, Politica Cookies, Politica de Confidențialitate